سامانه استعلام فاکتور های صادر شده

نکته:

1- کد ملی “سفارش دهنده” ثبت شده در قرارداد را در قسمت کد ملی وارد نمایید.

2- درصورت عدم وجود فاکتور در سامانه، فاکتور شما ثبت نشده و به هیچ عنوان مورد تایید آژانس طراحی و توسعه آوینا نمی باشد.

3- در صورت مشاهده هرگونه مغایرت، با ما تماس بگیرید.

ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در وب سایتمان استفاده می کنیم. با مرور این وب سایت، شما با استفاده از کوکی ها موافقت می کنید.